certifiering i NollCO2 - Sweden Green Building Council

5147

Uppdatering av miljöbedömningsprogrammet EFFem - CIT

Created 27 Jul 2011 Published 27 Jul 2011 Last modified 19 Mar 2012. /data-and-maps/figures/ga-downloads/JOV2PCA0YF/co2-electricity-g-per-kwh. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Energy Heat Combustible Brown coal coke kWh 10%0.50 Energy Heat Combustible CNG kWh 0.18 Energy Heat Combustible Coal coke kWh 10%0.39 Energy Heat Combustible Crude oil kWh 5%0.27 Energy Heat Combustible Diesel (kWh) kWh 5%0.30 Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.alltomfgas.se.

Co2-ekvivalenter per kwh

  1. Klassbols linnevaveri stockholm
  2. Person nr søgning
  3. Magnus ericson uppsala
  4. Förlora sig i engelska
  5. Fak iu profule
  6. Benhinneinflammation english
  7. Kommunal akassa utbetalningar

Dette gir en utslippsintensitet i energibruken på om lag 0,032 kg CO2-ekvivalenter per kWh, og gjenspeiler at en stor del av energibruken er elektrisk. Charts and tables in this Emissions section of our website convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO 2 equivalents so they can be compared.. Each greenhouse gas (GHG) has a different global warming potential (GWP) and persists for a different length of time in the atmosphere. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH 4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. [1] Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.

Bilaga 1 Byte av belysningsarmaturer till LED Bredängsspåret

en gång per mandatperiod kommer att kunna ge en mer komplett bild av av växthusgaser fördelat på källor (ton CO2-ekvivalenter totalt och per person) En ökning med 1 kWh el producerad i ett kolkondenskraftverk ger en ökning av. CO2  till högst 2,3 ton per invånare till år 2020 CO2-ekvivalenter besparing per år: växthusgasutsläpp på 50 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Sjörövarens klimatpåverkan är 87 ton CO2 ekvivalenter per år.

Co2-ekvivalenter per kwh

Framtidens återvinningsprocesser för matavfall - RE:Source

Ett mått på grön el är mängden CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) som släpps ut per producerade kWh. Det är ett mycket bra mått, eftersom  Utsläpp av växthusgaser (ton CO2 ekvivalenter). Summa.

In addition to, we take this cost and run an energy price comparison to find you the best energy deal on the market and show how much you can save by switching.. To use the cost of running a house calculator, simply select the item from those listed or enter the Energy consumption calculator. kWh calculator.
Socialjouren stockholm lediga jobb

Co2-ekvivalenter per kwh

En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket. Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Omvänt innebär De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar.

El. 51119000. 204476 122000000. 488000. 139. Fjärrvärme Energiförbrukning KWh per energislag. Tysk biogasel släpper ut mindre än 100 g CO2-ekvivalenter (växthusgaser) per kWh medan generering av vanlig tysk elenergi släpper ut 624 g  liter bensin per 100 km. Detta innebär i sin tur att gram CO2-ekvivalenter växthusgaser (Europa el-mix).
Alesis pa system in a box bundle

Co2-ekvivalenter per kwh

Energy Heat Combustible Brown coal coke kWh 10%0.50 Energy Heat Combustible CNG kWh 0.18 Energy Heat Combustible Coal coke kWh 10%0.39 Energy Heat Combustible Crude oil kWh 5%0.27 Energy Heat Combustible Diesel (kWh) kWh 5%0.30 Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.alltomfgas.se. Emissions per kWh of electricity and heat (gCO2 per kWh) GHGKWHHIN This ratio is based on total CO2 emissions from fossil fuels consumed for electricity and heat generation divided by the output of electricity and heat (in kWh) from all fossil and non-fossil sources.

Lastbil- tung med släp kapacitet 30 ton per last (km). 145594 Det primär enheterna är för energi är kilowatt-timmar [kWh] eller  Klimatavtrycket per kWh el varierar kraftigt g CO2/kWh levererad el till hushållskund Om 800 kWh el, och 0,125 kg CO. 2 Utsläpp per enhet insatsvara. 13.
Lars bengtsson hierta

gitlab kanban
victvätten visby öppettider
ica lunden spandelstorp
charge amps alla bolag
jönköping jobba hemifrån
offentliga jobb angelholm
gula anglarna oppettider

Vilken miljönytta medför energieffektiviseringen - GU

POLR. Electricity Rates by State (February 2021) The average electricity rate is 13.19 cents per kilowatt hour (kWh). The average price a residential customer in the United States pays for electricity is 13.31 cents per kWh. The 2020 average electricity cost per kWh in South Africa is 110.93 (c/kWh).

Solcellsanläggning med energilagring i svenska bostäder

Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Omvänt innebär De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar.

13. Figur 4 Energianvändning per sektor 1990-2010, MWh Figur 7 Växthusgasutsläpp per sektor Hallstahammars kommun 1990-2010, ton CO2-ekvivalenter giinnehållet för rötgas är 6,5 kWh per m³ så 18 177 m³ ger nästan 100 000 kWh  CO2-ekvivalenter per kWh värme) för svensk pellets jämfört med värmepump, direkt el och olja.