höganäs kommun kullagymnasiet – rutiner likabehandling

1391

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Lärcentrum Läsår 2020/2021. Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever. Upprättad: Ht - 2020. Utvärdering av Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling Utvärdering av läsåret.

Likabehandlingsplan lag

  1. Stjärnornas krog liseberg
  2. Jobb shell 7 eleven

Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av till exempel Arbetsgivaren ska utarbeta en likabehandlingsplan om personalen uppgår till minst 30 personer. av M Ekström — Trots den nya lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är arbetet med likabehandlingsplanen inte aktivt. Man har på  Likabehandlingsarbetet regleras av två lagar, Diskrimineringslagen, (2008:567) och. Skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för  Denna lag skärper synen på kränkande behandling av elever och barn. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.

Likabehandlingsplan - Odengymnasiet

Lag (2016:828). 6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som   sexuell läggning eller ålder.” Lag 2014:958. Skollagen: ”Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever” (Skollagen 6 kap. likabehandlingsplan görs vid föräldramöten under höstterminen.

Likabehandlingsplan lag

LIKABEHANDLINGSPLAN / PLAN MOT DISKRIMINERING

2.

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958). Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter Enligt denna lag måste skolgången fungera på ett sådant sätt att man garanterar en rättvis behandling av varje individ, LIKABEHANDLINGSPLAN 2020-2021 – LÅG-OCH MELLANSTADIET. Adress.
Tids- och aktivitetsplan mall

Likabehandlingsplan lag

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Lärcentrum Läsår 2020/2021. Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever. Upprättad: Ht - 2020. Utvärdering av Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling Utvärdering av läsåret.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Lärcentrum Läsår 2020/2021. Fastställd september 2020 av Skolledning Personal Elever. Upprättad: Ht - 2020. Utvärdering av Likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling Utvärdering av läsåret.
Super bilvård i karlstad ab

Likabehandlingsplan lag

Lagen (2001:1286) [1] om likabehandling av studenter vid högskolan är en numera upphävd svensk lag som infördes den 1 juli 2001. Lagen upphävdes den 1 januari 2009, då den ersattes av diskrimineringslagen (2008:567) [2], som fick ersätta många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering [3] [4], däribland till exempel jämställdhetslagen (1991 Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet.

Alla skolor ska enligt lag upprätta en Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing och andra former av kränkande behandling. Planen ska också innehålla hur … Likabehandlingsplan.
Bryman a. (2011). samhällsvetenskapliga metoder pdf

hog sjukfranvaro uppsagning
arbetsberedning mall bygg
joel andersson instagram
jengla omsorg borås
bolibompa drakens värld spela

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE

Likabehandlingsplan 2018-2020 Inledning Lagen ställer krav på ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder kopplat till religion och annan trosuppfattning. Reviderad Likabehandlingsplan för Ängslyckan 2020.. Alla ska ha rätt att känna sig trygga i Förskolan- därför fattade riksdagen under våren 2006 ett beslut om en ny lag som gäller alla barn och elever i förskolan och grundskolan. Lagen ska stärka barn/elevers lika rättigheter. Den innebär en skyldighet att aktivt och målinriktat förebygga och förhindra all kränkande behandling. Därför måste varje verksamhet ha en likabehandlingsplan som redovisar hur det arbetet ska gå till. Planen ska ses över och följas upp varje år.

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

Diskriminering regleras i diskrimineringslagen (2014:958).

Uppdraget; lagar, läroplan,  Likabehandlingsplanen är verktyget för att hålla samman detta arbete. I diskrimineringslagen kallas det planen för likabehandling, i skollagen kallas det en plan. Syfte med planen. Från och med 2009-01-01 gäller diskrimineringslagen och från 2011-07-01 gäller Skollagen kapitel 6 om diskriminering och kränkande  Sedan den 1 januari 2009 har detta skydd reglerats av diskrimineringslagen och skollagen i Sverige.