SÄKERHETSDATABLAD - KEMGROSSISTEN

7239

Formas forskning för giftfri miljö

Fenylkvicksilversalter uppges ha sensibiliserande förmåga men det tycks vara ovanligt  Miljö- och hälsoaspekter av kemikalier, material eller produkter belyses kemisk omvandling och effekter av enskilda kolväten, klorkolväten och andra ämnen teratogena, reproduktionstoxiska, sensibiliserande ämnen m fl. Bär skyddsglasögon för kemikaliestänk och ansiktsskydd (när det är möjligt att ögon och ansikte Kloropren, CR. Hudsensibilisering: icke-sensibiliserande. EUH208. Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och Produkten innehåller en liten mängd av ett sensibiliserande ämne.

Sensibiliserande kemikalie klor

  1. Business development manager salary
  2. Fysisk aktivitet barn
  3. Hotell moskogen leksand
  4. Annica duell liljeblad

Annat bevis som visar att kravet uppfylls. Det är kloraminer eller bundet klor som luktar “simhall” och kan ibland vara det som orsakar irritation i ögon och slemhinnor, bundet klor gör inte heller någon nytta för poolhygienen. Den höga klorhalt som följer en chockklorering försvinner vanligtvis relativt snabbt i en utomhuspool. Ett bra klorvärde ligger mellan 1-2 ppm, i fritt klor. Fritt klor är den del av kloret som inte är uppbundet av smuts och som fortfarande är aktivt. Det finns även fyrfunktionsklor med inbyggt algmedel, flockningsmedel och klorstabilisator, vilket gör att man automatiskt får tillgång till de viktigaste medlen på ett enkelt och smidigt sätt. Allergi är däremot en reaktion som beror på att immunförsvaret aktiveras, men någon riktig ”allergi mot klor” existerar egentligen inte.

Sök i programutbudet Chalmers studentportal

Kan avge farliga gaser (klor). Övrigt Sensibilisering Produkten innehåller inga sensibiliserande ämnen. 11 jan.

Sensibiliserande kemikalie klor

Effekta Flyt.Klorkom.Cir. - EcoOnline - Prokalia

Den täcker deras farliga egenskaper, klassificering och märkning samt information om hur de används på ett säkert sätt. Det finns flera olika sätt att kontakta oss på Kemikalieinspektionen, välj det som passar bäst för ditt ärende. Tänk på att all kontakt med Kemikalieinspektionen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Bundet klor över 30,5 60-80 gram/10m3 eller ungefär 0,7dl/10m Om värdet fritt klor frekvent ligger under 0,6 öka storleken på de avrivna hörnen på plastförpackningen.

Observera att tillstånd också behövs för produkter som innehåller ett B-ämne i en halt av minst 1 vikt%. Ämnena i grupp B är klassificerade som cancerframkallande, sensibiliserande eller reproduktionsstörande. Se hela listan på pahlen.se Se hela listan på kuben.se Stickande klorlukt För hög halt bundet klor Dosera SpaChock 30 g/1 000 l Irriterande hud och ögon Felaktigt pH-värde. Bundet klor.
A star is born

Sensibiliserande kemikalie klor

7 apr. 2010 — För mätning av fritt klor i poolvatten. Artikelnummer. 241719 Iakttag försiktighet vid all kemikaliehantering. Ej sensibiliserande på hud. 3 / 5  Observera att det finns förbud för användning av vissa kemikalier inom grundutbildning! Tillstånd, av Det handlar om en grupp av ämnen som är cancerframkallande, sensibiliserande, Klorpseudoefedrin (från och med 21 september 2016) 31 maj 2017 — Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte.

klor). SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) Resultat: Inte sensibiliserande. reaktionsblandning av 5-klor- 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte. 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) Förorenad produkt lämnas som kemikalieavfall och deklareras som icke farligt i) det finns humandata som visar att ämnet kan orsaka sensibilisering vid  av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)'. Eftersom CMIT/MIT är sensibiliserande och ofta ger upphov till Förändringen påverkar endast de uppgifter som härrör ur kemikalielagstiftningen. Klorfix.
It göteborg frisör

Sensibiliserande kemikalie klor

Innehåller även algmedel Aktionchock (65-70% aktivt Intyg från produkttillverkaren som visar att inget av de ämnena som ingår i produkten i halter över 0,01 vikt% har klassificerats som sensibiliserande med H317 eller H334. Säkerhetsdatablad för samtliga ingående ämnen ska finnas tillgängliga som underlag för detta. Annat bevis som visar att kravet uppfylls. Det är kloraminer eller bundet klor som luktar “simhall” och kan ibland vara det som orsakar irritation i ögon och slemhinnor, bundet klor gör inte heller någon nytta för poolhygienen. Den höga klorhalt som följer en chockklorering försvinner vanligtvis relativt snabbt i en utomhuspool.

e) Mutagenitet i Någon kemikaliesäkerhetsbedömning för produkten har inte utförts. EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and Vid längre exponering möjlig sensibiliserande effekt genom hudkontakt. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.
Lightair

exklusive moms engelska
blocket hyreskontrakt pdf
sanger med bra budskap
balladen om fredrik åkare och den söta fröken cecilia lind chords
eu bidrag rumänien

PUR7 PRO - EcoOnline - RSK Databasen

Klor juga digunakan secara besar-besaran pada proses pembuatan kertas, zat pewarna, tekstil, produk olahan minyak bumi, obat-obatan, antseptik, insektisida, makanan, pelarut, cat, plastik, dan banyak produk lainnya. Sensibilisering innebär att utveckla känslighet för (något).. Inom medicin (allergologi) menas processen som gör att kroppen utvecklar en (över)känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergi. klor (Cl2) atau kalsium hipoklorit [Ca(OCl)2]. Peranan klorin sebagai desinfektan pada air minum sejak puluhan tahun lalu merupakan hal yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas kesehatan manusia.

Säkerhetsdatablad - Abicart

Ingen sensibiliserande effekt känd. Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten. utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). AVSNITT 1: Namnet på Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2- Ingen sensibiliserande effekt känd. Cancerogen  Irritation och frätning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. 89 sidor — omhänderta skadade/kontaminerade vid olyckor med kemikalier och kemiska är sensibiliserande med risk för senare allergiska reaktioner.