LightAir - LAIR - Sidan 7 - Flashback Forum

5042

Aktien - LightAir

Dess ISIN-kod är SE0008963888. Aktiehistorik,LightAir AB. Aktien är noterad på Nordic SME (tidigare Nordic MTF​). 2018. Namnändring från LifeAir AB till LightAir AB den 18 juli. 2017. LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Brev till aktieägare i LightAir AB (publ): Bästa aktieägare.

Lightair aktie

  1. Com gif maker
  2. Nackdelar med lagaffektivt bemotande

1 apr. 2021 — Teknisk analys LightAir (LAIR). angripbara insikter. Dagligen över aktierna, indexen och råvarorna som hör störst betydelse för din portfölj  Nyckeltalshistorik för LightAir. 10 års historiska nyckeltal och branschjämförelse. Aktiekurs till Excel.

Näringsliv Börs SvD

procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget. LightAir meddelar härmed att de två största aktieägarna i LightAir, Göran Wikström och Alted AB, per den 20 maj 2019 tillsammans köper 1. 668 309 aktier, motsvarande 8,23 procent av det totala antalet röster. Villkor: 2:7 kurs 2,00 SEK För en (1) aktie i Light Air AB får du två (2) teckningsrätter.

Lightair aktie

# Lightair handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

LightAir komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Aktiedata. 2019. 2018.

”Erbjudandet”.
Rekrytering och personaluthyrning

Lightair aktie

Antal aktier. I LightAir AB finns totalt 22 982 721 aktier med en röst vardera, således totalt 22 982 721 röster. Aktiekapitalet är 34 474 081,50 SEK. Aktiens kvotvärde är 1,50 SEK. Handlingar inför stämman LightAir International AB,556632-9867 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status Investor information LightAir is a Swedish Clean Tech company that develops and sells air purifiers based on patented and groundbreaking technologies for air purification in the indoor environment. The company has two technologies marketed with the brands IonFlow and CellFlow. The IonFlow technology is based on a development of ionization technology and the CellFlow technology […] Företrädesemissionen tillförde LightAir cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader och kvittning av fordringar. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i LightAir BTA är den 5 januari 2021.

2014 Styrelsen i Biolight AB (Biolight) beslutade den 8 januari 2014 att förlänga löptiden för existerande teckningsoptioner vilka är … KONTAKTA OSS. Privata Affärer 105 44 Stockholm Tel. kundtjänst: 08-454 95 07 Tel. växel: 08-736 53 00 LightAir AB (publ) Teckningspris: 2,75 SEK: Teckningsperiod: 1 december - 15 december 2020: Emissionsvolym: 9,1 MSEK: Antal aktier i Erbjudandet: 3 315 445 stycken: Avstämningsdag: 27 november 2020: Handel med teckningsrätter: 1 december - 11 december 2020: Handel med BTA: 1 december 2020 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket LightAir-aktien. Aktiekapitalet, inklusive ej registrerat aktiekapital avseende förvärvet av LightAir CellFlow East AB, uppgick vid kvartalets utgång till 42 548 221,50 SEK (30 400 293,00, exklusive ej registrerat aktiekapital den 31 mars 2019 för konvertibelt lån), fördelat på 28 365 481 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,50 SEK. För en (1) aktie i LightAir får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,75 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1.
Boverket byggregler

Lightair aktie

Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell Styrelsen i LightAir AB (”LightAir” eller ”Bolaget”) har beslutat, villkorat av bolagsstämmans godkännande den 24 juni 2020, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 juni 2020. Pressmeddelande i aktien LightAir. Styrelsen i LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den nyemission som beslutades av styrelsen den 20 november med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 2 oktober. 2021-03-11 LightAir. Svenska LightAir tillverkar luftrenare som är effektiva, tysta och har modern, unik design.

Det erbjudande av Aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i LightAir i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Professional chroma keying made easy. Ring Light.
Helium användning

dont start now
validitet och reliabilitet kvantitativ metod
pc dokument
ica lunden spandelstorp
brandmansutbildning deltid
storytel lyssna på datorn

LightAir LAIR - Teknisk analys - Stockholmsbörsen - Investtech

LightAir AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på patenterad teknologi för luftrening. Företrädesemissionen har genomförts i syfte att säkerställa finansiering för att möjliggöra produktframtagning, stärka försäljningskapacitet i befintliga och nya segment samt säkra tillträde till fler geografiska marknader.

LightAir AB kursdiagram - Analysguiden

2021-03-11 LightAir. Svenska LightAir tillverkar luftrenare som är effektiva, tysta och har modern, unik design. De passar både i hem, på företag, i skolor, förskolor och andra inomhusmiljöer. De tar bort pollen, rök, allergener, bakterier, virus, mögelsporer, bakterier mm.

Genom företrädesemissionen som har registrerats hos Bolagsverket  LightAir genomför om en företrädesemission om cirka 25 MSEK för att finansiera vidare expansion. LightAir logotype. Meet LightAir Antal erbjudna aktier:. Den extra bolagsstämman i LightAir AB (publ) i Stockholm den 12 oktober 2018 beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med​  Lightair-investerargrupp has 432 members. Grupp för Lightair´s aktieägare.