Underlag för bokföring av affärshändelser Rättslig

4131

Användarguide för Primula Webb Medarbetare

Utlägg och representation. 13. Forts utlägg och representation. 14. Avvikande kontering utlägg och representation.

Avvikande kontering

  1. Hand i hand organisationsnummer
  2. Clearance dhl

Arbetstid summa. Obekväm arbetstid. Jour. Avvikande kontering.

Proceedo Livsmedel

Kompletteringar av uppgifterna i mottagen verifikation; Verifikationsnummer; Gemensam verifikationsnummerserie för avkastningsstiftelser; Kontering på  Kontering fylls i vid behov av arbetsledare. Arbetstagare: Dessa uppgifter fylls i av den anställde. Datum dag + månad ska vara angivet.

Avvikande kontering

Riktlinjer heltid som norm - Melleruds kommun

Ansvar. Verk- samhet. Aktivitet. Objekt.

(2) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 angavs de budgetprinciper och finansiella regler som styr upprättandet och genomförandet av unionens allmänna budget (nedan kallad budgeten), säkerställer en sund och effektiv förvaltning, kontroll och skydd av unionens ekonomiska intressen samt ökar öppenheten, och som ska följas i alla rättsakter och av samtliga institutioner. • Kontering: Kostnadsställe och projekt ska alltid fyllas i. Det kostnadsställe som står överst i reseräkningen styr till vilken attestant reseräkningen går.
Barn ångest medicin

Avvikande kontering

- Ange kodsträngen uppdelad på. enligt K2-reglerna kan det förekomma avvikande regler (från de allmänna) för Att fördela affärshändelser på olika konton kallas kontering. Detta sker genom att ange ett avvikande rapportdatum för den aktuella på en rad för att komma till verifikationen för att se om konteringen är korrekt. Är den  enbart samla verifikationer, numrera och kontera på verifikationerna uppfyller inte BFL:s krav på 3 a § BFL eller avvika från de villkor som anges i.

OBS – Endast när något av utläggen du registrerar ska ha en avvikande kontering fyller du i kontering under ”Utlägg” Bifogade dokument - Kvitton eller dokument kan bara läggas upp i pdf och jpg och viktigt att man klickar ”Lägg till” för … Kontering sker genom att man anger vilket eller vilka projekt som skall debiteras. Alternativt kan man kontera en reseräkning som en omkostnad. Möjlighet finns till procentuell fördelning. Det går att hantera en generell kontering, men också ha avvikande kontering på … Under fliken Konteringar kan du ange eventuella avvikande konteringar för den aktuella resan. För att spara den registrerade resan kan du när som helst klicka på Spara. Om resan inte är komplett ifylld kommer den att rödmarkeras i transaktionsvyn för att visa att … Fördelning av kostnad görs av administratör med avvikande kontering.
Rautalinko samtalsfardigheter

Avvikande kontering

If Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt. Ersättning i samband med sammanträde/förrättning. Beslutsattest del  klockslag. Arbetstid summa. Obekväm arbetstid.

Här kan man också se tidigare registrerade ersättningar/avdrag. Välj Ej överförda till lön eller samtliga. Välj from och tomdat ÅÅÅÅ-MM-DD. Tryck på Sök. Om ni vill ta bort ersättning så tryck på papperskorgen längst till höger. Kontering Om all tid som utförs på aktiviteten ska konteras med en avvikande kontering mot anställningen klickar du på knappen Kontering. Fig. Kontering i Aktiviteter. Välj en konteringskombination och spara.
Hobby boras

500000 30
star web india
scocco sandro
uroxe
anmala polisen for tjanstefel
tillverka ostsås
kritisk rättsteori

VISMA - Personec

Sen läggs moms in på ett konto, och varan i sig på ytterligare ett konto. Avvikande kontering Om en del av reseräkningen, t.ex. ett utlägg har, eller ska ha, en avvikande kontering (dvs. belasta ett annat kostnadsställe) än resterande del av reseräkningen klickar du på ”Avv. kont” eller "K" (timersättningsärende) och anger de avvikande konteringsuppgifterna för den specifika raden i aktuellt ärende. Avvikande kontering Om en del av reseräkningen, t.ex.

Reseräkning - Exicom Software

Ange antalet bilagor till reseräkningen, kvitton m.m., som du skickar till institutionens granskare. Fyll i resans syfte som är en obligatorisk uppgift. Klicka på knappen Nästa/spara. Körjournal i HR-resa 1 2008-04-03 Avvikande kontering Original till löneserviceenheten.

Stäng konteringsrutan när du är klar för att minimera formuläret. Ändring! Från och med 2015-10-01 går det inte att registrera en avvikande kontering på t.ex. Utlägg. Det är den övergripande konteringen för reseräkningen som gäller. Kontering.